LATVIAN BROWN
(LATVIAN RED) (LATVIJAS BRN)
(BURAYA LATVIISKAYA)
Livestock Farming Division
Ministry of Agriculture
2 Republikas Sq.
Riga LV - 1981
Letonia

Las fotografas son de Nort European Cattle Diversity Project
viarural.cl > ganadera >

AGRICULTURA Y GANADERA CHILE